Increase size
Reset to Default
Decrease size
24.06.2015 y.

“O‘zbekiston pochtasi” AJ tomonidan yangi nominal qiymatlarni belgilash uchun 1993 yilda chop etilgan “O‘zbekistonning noyob hayvonlari” (7-14-katalog raqamlari) hamda “O‘zbekiston florasi” (35-41-katalog raqamlari) turkumlaridagi pochta markalariga ustama bosildi va O‘zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommu-nikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan 2015 yil 15 iyundan muomalaga kiritildi.

Ustama bosish usuli offset, ustama bosilgan matnning rangi qora va kul rang.

Identifikatsiya raqamlari berilgan.

               
№1119 №1120 №1121 №1122 №1123
       
   
   
      
№1124 №1125 №1126

 

1119. «Stsink gekkon» Nominali- 500 so‘m Adadi 21 868 nusxa.
1120. «Ondatra» Nominali- 500 so‘m Adadi 21 945 nusxa.
1121. «Kachaboshli ilon»  Nominali- 200 so‘m Adadi 24 537 nusxa.
1122. «Suv qiyg‘ir» Nominali- 200 so‘m Adadi 23 138 nusxa.
1123. «Vahmaqush» Nominali- 500 so‘m Adadi 24 396 nusxa.
1124. «O‘rmon sonyasi» Nominali- 500 so‘m Adadi 23 118 nusxa.
1125. «Echkemar» Nominali- 500 so‘m Adadi 23 152 nusxa.
1126. «Xongul» p/bloki Nominali- 3900 so‘m  Adadi 38 199 nusxa.

 

           
№1127 №1128 №1129 №1130

 

       
   
   
   
   
№1131 №1132 №1133

 

1127. «Oq savrinjon» Nominali- 400 so‘m Adadi 61 568 nusxa.
1128. «Yovvoyi chinnigul» Nominali- 400 so‘m Adadi 61 630 nusxa.
1129. «Olatog‘ za’faroni» Nominali- 600 so‘m Adadi 61 595 nusxa.
1130. «Buxoro marmaragi»  Nominali- 400 so‘m Adadi 61 649 nusxa.
1131. «Targ‘il lola» Nominali- 600 so‘m Adadi 61 587 nusxa.
1132. «Qizil lola» Nominali- 400 so‘m Adadi 61 589 nusxa.
1133. «Lola» p/bloki Nominali- 1000 so‘m  Adadi 46 338 nusxa.