Increase size
Reset to Default
Decrease size
31.10.2013 y.

 

Qishloq joylarda xizmat ko’rsatish sifati va sеrviz xizmatini tеz rivojlantirish, qishloq huddudida istiqomat qiluvchi aholiga qulayliklar va yangi yuqori tеxnologiyalaridan foydalanishlariga imkoniyat yaratish maqsadida, qishloq hududidagi aholidan komunal va boshqa to’lovlarni qabul qilish uchun 50 ta pochtalon mobil bank tеrminallari bilan ta'minlandilar.