Increase size
Reset to Default
Decrease size
04.04.2017 y.

Standart pochta markalarining 4-nashrida O‘zbekiston Respublikasi hududida yashovchi qushlar tasvirlangan.

“O‘zbekiston pochtasi” AJ tomonidan tayyorlanib, O‘zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tomonidan 2017 yil 30 martdan nominallari 100-00, 200-00, 250-00, 300-00, 350-00, 400-00, 500-00, 600-00 va 700-00 so‘mlik bo‘lgan standart pochta markalari muomalaga kiritildi.

   
1180   1181   1182
         
   
1183   1184   1185
         
   
1186   1187   1188

 Pochta markalari bir rangda ishlangan. Ofset usulida bosilgan. Pochta markalarining perforatsiyasi taroqsimon. Qog‘ozi oq silliq. Markalarning o‘lchamlari 18,5x26mm va 26x18,5mm. Kaneves Ye. – rasmi. Rangi – qizil, ko‘k.

Identifikatsiya raqamlari berilgan va nominallari o‘rnatilgan.

1180. «Grus grus» (Turna) Nominali – 100 so‘m. Adadi 1 500 000 nusxa.

1181. «Coturnix coturnix» (Bedana) Nominali – 200 so‘m. Adadi 1 000 000 nusxa.

1182. «Ciconia ciconia» (Laylak) Nominali – 250 so‘m. Adadi 100 000 nusxa.

1183. «Columba livia» (Ko‘k kaptar) Nominali – 300 so‘m. Adadi 1 000 000 nusxa.

1184. «Luscinia luscinia» (Bulbul) Nominali – 350 so‘m. Adadi 2 000 000 nusxa.

1185. «Pica pica» (Zag‘izg‘on) Nominali – 400 so‘m. Adadi 500 000 nusxa.

1186. «Cygnus olor» (Oq qush-vishildoq) Nominali – 500 so‘m. Adadi 500 000 nusxa.

1187. «Columba livia» (Ko‘k kaptar) Nominali – 600 so‘m. Adadi 200 000 nusxa.

1188. «Luscinia luscinia» (Bulbul) Nominali – 700 so‘m. Adadi 2 000 000 nusxa.