Increase size
Reset to Default
Decrease size

Устав

Jamiat ustavi (26.07.2016)


Nizomga kiritilgan qo'shimchalar va o'zgartirishlar 11.01.2016 y.

08.04.2016 y.

Nizomga kiritilgan qo'shimchalar va o'zgartirishlar 18.03.2016 y.

08.04.2016 y.

Jamiat ustavi (06.08.2014)

20.07.2016 y.

Nizomga kiritilgan qo'shimchalar va o'zgartirishlar 04.08.2017 y.

22.12.2017 y.

Jamiat ustavi

12.07.2019 y.