Increase size
Reset to Default
Decrease size

2.1.2. Xatlar

Band t/r Poz. t/r Jo'natmalar va xizmatlarning turlari To'lov miqdori, transportda jo'natish uchun, so'mlarda
Er usti  Havo
2   Xatlar:*    
    Quyidagi og'irlikdagi oddiy xatlar:    
  1 20 g. gacha 2300 2500
  2 20 dan   100 g. gacha 5200 6000
  3 100 dan   250 g. gacha 10700 11600
  4 250 dan 500 g. gacha 19800 22100
  5 500 dan  1000 g. gacha 34200 38600
  6 1000 dan 2000 g. gacha 83700 87900
    Buyurtmali xatlar:   To'lov miqdori, so'mda
  7 og'irligi uchun haq jo'natish usuliga qarab oddiy xatga kabi olinadi (er usti yoki havo transportida)        
  8 buyurtma uchun haq - og'irligi va jo'natish usulidan qat'i-nazar butun jo'natma uchun olinadi 4600
  7 Qiymati e'lon qilingan xatlar:  
  9 og'irligi uchun haq jo'natish usuliga qarab oddiy xatga kabi olinadi (er usti yoki havo transportida)    
  10 buyurtma uchun haq - og'irligi va jo'natish usulidan qat'i-nazar butun jo'natma uchun olinadi 8900
  11  e'lon qilingan qiymat uchun haq - e'lon qilingan qiymatning har bir to'liq yoki to'liq bo'lmagan SDRsi uchun olinadi          5%  SDR kurs bo'yicha

*O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 25 dekabrdagi pochta markalarini (kollekcion markalardan tashqari) markalangan otkritkalar va konvertlarni sotish Soliq Kodeksining 208-moddasiga muvofiq QQSdan ozod qilingan.*O'zbekiston Respublikasining 2007 yil 25 dekabrdagi pochta markalarini (kollekcion markalardan tashqari) markalangan otkritkalar va konvertlarni sotish Soliq Kodeksining 208-moddasiga muvofiq QQSdan ozod qilingan.