Increase size
Reset to Default
Decrease size

Устав

Jamiat ustavi (26.07.2016)


Nizomga kiritilgan qo'shimchalar va o'zgartirishlar 11.01.2016 y.


Nizomga kiritilgan qo'shimchalar va o'zgartirishlar 18.03.2016 y.


Jamiat ustavi (06.08.2014)