Тендеры http://www.pochta.uz Thu, 14 Dec 2017 18:43:54 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru В целях реализации проекта: «Совершенствование технологических процессов приема и обработки почтовых отправлений» АО «Узбекистон почтаси» объявляет конкурс на поставку персональных компьютеров, сканеров штрихкодов и принтера штрихкода http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1317-v-tselyakh-realizatsii-proekta-sovershenstvovanie-tekhnologicheskikh-protsessov-priema-i-obrabotki-pochtovykh-otpravlenij-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-postavku-personalnykh-kompyuterov-skanerov-shtrikhkodov-i-printera-shtrikhkoda.html http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1317-v-tselyakh-realizatsii-proekta-sovershenstvovanie-tekhnologicheskikh-protsessov-priema-i-obrabotki-pochtovykh-otpravlenij-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-postavku-personalnykh-kompyuterov-skanerov-shtrikhkodov-i-printera-shtrikhkoda.html В целях реализации проекта: «Совершенствование…]]> it@post.uz (admin) Тендеры Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0000 АО "Узбекистон почтаси" объявляет конкурс на капитальный ремонт двигателя автомашины «Эпика», 2010 года выпуска, АКПП, 2,5 литра объем двигателя, пробег 240 000 км. http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1321-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-kapitalnyj-remont-dvigatelya-avtomashiny-epika-2010-goda-vypuska-akpp-2-5-litra-ob-em-dvigatelya-probeg-240-000-km.html http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1321-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-kapitalnyj-remont-dvigatelya-avtomashiny-epika-2010-goda-vypuska-akpp-2-5-litra-ob-em-dvigatelya-probeg-240-000-km.html АО "Узбекистон почтаси" объявляет конкурс…]]> it@post.uz (admin) Тендеры Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0000 Самоклейющие этикетки http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1319-samoklejyushchie-etiketki.html http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1319-samoklejyushchie-etiketki.html В целях реализации проекта «Совершенствование…]]> it@post.uz (admin) Тендеры Mon, 27 Nov 2017 00:00:00 +0000 АО "Узбекистон почтаси" объявляет конкурс на изготовление и поставку трех видов календарей на 2018 год и одного вида подарочного пакета с логотипом АО "Узбекистон почтаси".(КОНКУРС ЗАВЕРШЕН 27.11.2017г.) http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1310-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-izgotovlenie-i-postavku-trekh-vidov-kalendarej-na-2018-god-i-odnogo-vida-podarochnogo-paketa-s-logotipom-ao-uzbekiston-pochtasi.html http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1310-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-izgotovlenie-i-postavku-trekh-vidov-kalendarej-na-2018-god-i-odnogo-vida-podarochnogo-paketa-s-logotipom-ao-uzbekiston-pochtasi.html АО "Узбекистон почтаси" объявляет конкурс…]]> it@post.uz (admin) Тендеры Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0000 АО "Узбекистон почтаси" объявляет конкурс на изготовление и поставку коробок для отправки посылок, бандеролей и мелких пакетов. http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1305-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-izgotovlenie-i-postavku-korobok-dlya-otpravki-posylok-banderolej-i-melkikh-paketov.html http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1305-ao-uzbekiston-pochtasi-ob-yavlyaet-konkurs-na-izgotovlenie-i-postavku-korobok-dlya-otpravki-posylok-banderolej-i-melkikh-paketov.html АО "Узбекистон почтаси" объявляет конкурс…]]> it@post.uz (admin) Тендеры Mon, 13 Nov 2017 00:00:00 +0000 Информация о весах, приобретаемых АО “Ўзбекистон почтаси” http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1302-informatsiya-o-vesakh-priobretaemykh-ao-zbekiston-pochtasi.html http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1302-informatsiya-o-vesakh-priobretaemykh-ao-zbekiston-pochtasi.html Информация о весах, приобретаемых АО…]]> it@post.uz (admin) Тендеры Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000 Информация о почтовых конвертах, приобретаемых АО "Узбекистон почтаси" http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1304-informatsiya-o-pochtovykh-konvertakh-priobretaemykh-ao-uzbekiston-pochtasi.html http://www.pochta.uz/ru/ob-obshchestve/tendery/item/1304-informatsiya-o-pochtovykh-konvertakh-priobretaemykh-ao-uzbekiston-pochtasi.html Информация о почтовых конвертах, приобретаемых…]]> it@post.uz (admin) Тендеры Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0000